Zawartość gotowego projektu domu

Co zawiera Projekt budowlany domu?

Zamawiając gotowy projekt domu w Prestige House, otrzymujesz 4 egzemplarze projektu pełnobranżowego. Każdy egzemplarz składa się z projektu architektonicznego, konstrukcyjnego oraz projektów instalacji.
Co zawiera projekt domu

Sekcja architektoniczna i konstrukcyjna

Posiada wspólny opis techniczny, który mówi o rozwiązaniach funkcjonalnych obiektu z połączeniem jego powierzchni i kubatury, oraz o proponowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, materiałowych i wykończeniowych
1

Projekt architektoniczno-budowlany:

 • Przekroje – pokazują wszystkie elementy budynku po przecięciu go wzdłuż bądź w poprzek od dachu do fundamentów tj. warstwy podłogi, stropów oraz dachu,
 • Rzut dachu i więźby dachowej – przedstawia jego kształt, wymiary, kąt nachylenia połaci, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, świetlików i rur spustowych, prezentuje rozmieszczenie kominów i informuje o systemie odwodnienia: rozmieszczeniu i kształtach rynien
 • Rzuty poziome parteru i kolejnych kondygnacji (poddasze lub piętro) – prezentuje rozmieszczenie pomieszczeń a także ich wymiary, rozmieszczenie ścian, umiejscowienie otworów stolarki drzwiowej, okiennej oraz urządzeń kuchennych i sanitarnych,
 • Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej – wykazy okien i drzwi zawartych w projekcie i metoda ich otwierania,
 • Elewacje budynku wraz z dokładnym opisem i kolorystyką użytych materiałów – pokazują dokładny projekt domu od frontu, z tyłu oraz z boków,
 • Zestawienie elementów więźby dachowej– pokazuje układ elementów konstrukcyjnych dachu a także ich przekroje, zestawienie elementów więźby dachowej
2

Projekt techniczny:

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

Projekt konstrukcji – szczegółowy opis wraz z częścią rysunkową

Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych i gazowych – szczegółowy opis wraz z częścią rysunkową

Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych – szczegółowy opis wraz z częścią rysunkową.

Sekcja instalacji

Zawiera rysunki z rozmieszczeniem elementów instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej opis zastosowanych rozwiązań.
3

Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych i gazowych

 • Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania wraz z obliczeniami
 • Charakterystyka energetyczna budynku
 • Analiza porównawcza dla alternatywnego systemu ogrzewania
 • Opis techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji gazowej
 • Dokumentacja rysunkowa – instalacje sanitarne i gazowe
4

Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych

 • Opis techniczny instalacji elektrycznych
 • Dokumentacja rysunkowa – instalacje elektryczne
 • Rzuty kondygnacji – rozmieszczenie instalacji elektrycznej
 • Schemat tablicy bezpiecznikowej
 • Instalacja odgromowa
prestige house solidna konstrukcja

Do projektu można zakupić opracowania:

 • Szczegółowy kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót (200 zł brutto). Dokument w wersji elektronicznej wysyłany e-mailem (lub na płycie CD przy zamówieniu razem z projektem)
 • Projekt ogrzewania pompą ciepła obejmuje opis systemu, rysunki techniczne oraz schemat instalacji (wymaga zmian na etapie adaptacji).
 • Projekt instalacji solarnej jest projektem alternatywnym w stosunku do projektu gotowego. A więc jego zastosowanie może wymagać zmian w projekcie na etapie adaptacji.
 • Opracowanie kominka z płaszczem wodnym jest projektem alternatywnym w stosunku do projektu podstawowego, a więc jego zastosowanie może wymagać zmian w projekcie na etapie adaptacji
 • Projekt kotłowni na paliwo stałe obejmuje rysunki techniczne z rozplanowaniem kotłowni oraz opis systemu
 • Projekt rozszerzonej instalacji ogrzewania podłogowegoDla tych Inwestorów, którzy chcą rozszerzyć instalację ogrzewania podłogowego występującą w projekcie gotowym. Ogrzewaniem podłogowym objęte zostaną sypialnie, gabinet, ew. pomieszczenie rekreacyjne.
 • Projekt wentylacji grawitacyjnej – Projekty domów energooszczędnych HomeKONCEPT są standardowo wyposażone w wentylację mechaniczną z rekuperacją (odzyskiem ciepła).  Zawiera on proponowane rozmieszczenie kominów wentylacyjnych oraz opis koniecznych zmian, które należy wprowadzić do projektu na etapie adaptacji.

 • Projekt szamba musi być uwzględniony w zagospodarowaniu działki na etapie adaptacji projektu, tak aby uzyskać stosowne pozwolenie na jego budowę i późniejsze korzystanie
 • Gotowy projekt ogrodu obejmuje:  strefę frontową (np. aranżację podjazdów i głównego wejścia do domu, lokalizację furtki i bramy oraz przęseł ogrodzeniowych), strefę rekreacyjną i użytkową (np. aranżację tarasu w ogrodzie), ciągi komunikacyjne (np. ścieżki, opaski, chodniki), zagospodarowanie wokół bryły domu i wzdłuż granic działki.
 • Baner reklamowy z wizualizacją budowanego domu
ph hand 1

Do projektu domów dodajemy bezpłatnie:

 • Darmową dostawę – wyślemy projekt na nasz koszt!
 • Dziennik budowy – Prawo budowlane nakazuje jego prowadzenie.
 • Bon o wartości 1000 zł na zakupy elementów wyposażenia wnętrz.
 • Zgodę na standardowe zmiany w projekcie
 • Tablicę informacyjną na budowę – Tablicę informacyjną należy umieścić na każdej budowie podlegającej obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
 • Projekt w PDF – Wraz z zakupem projektu możemy dostarczyć część architektoniczną projektu oraz rzut fundamentów w formacie PDF.
 • Elegancki segregator do przechowywania dokumentacji projektowej
 • Katalog z projektami domów dla Twoich bliskich
 • Katalog produktów TermoOrganika
 • Katalogi firm partnerskich z materiałami najwyższej klasy.
Gratisy do projektów

DLACZEGO 6 EGZEMPLARZY PROJEKTU?

Zamawiając projekty domów na stronie naszej firmy otrzymujecie państwo Projekt podzielony na dwie osobne części, dostępny w trzech egzemplarzach każdy. Czyli łącznie 6 projektów. Dlaczego aż tyle?
czemu 4 egzemplarze projektu domu?

Projekt budowlany sporządza się w 2 częściach każda po 3 egzemplarze.  Każdy z nich pełni rolę oryginalnego dokumentu, przeznaczonego dla różnych podmiotów. Wszystkie 3 egzemplarze muszą zawierać identyczną zawartość.

Gotowy projekt trzeba poddać adaptacji aby przystosować go do warunków miejscowego planu zagospodarowania lub, w przypadku jego braku, do uzyskanych warunków zabudowy. Tak przygotowany gotowy projekt domu jednorodzinnego można uznać za projekt budowlany, wymagany przez Prawo Budowlane i składany w formie załącznika do wniosku o pozwolenie na budowę.

Uprzednio przygotowaną dokumentacje techniczną w 3 jednobrzmiące egzemplarzach, oznaczonych kolejno numerami 1, 2, 3 składamy do urzędu.

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu projektu zostaje wydane pozwolenie na budowę, wówczas jeden egzemplarz projektu zatrzymuje organ wydający decyzję, jeden trafia do właściwego organu nadzoru budowlanego, a dwa egzemplarze zwracane są inwestorowi.

Pamiętaj, aby każdy egzemplarz projektu miał na tytułowej stronie datę opracowanie, imię i nazwisko projektanta wraz z określeniem zakresu jego opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, oraz jego podpis.

Uwaga! Projektantem projektu budowlanego jest osoba z uprawnieniami, która dokonywała adaptacji gotowego projektu. W świetle prawa architekt adaptujący przejmuje wszelkie prawa i obowiązki projektanta, jako uczestnika procesu budowlanego. Odpowiada za wszystkie rozwiązania zawarte w projekcie.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!