Zawartość gotowego projektu domu

Co zawiera Projekt budowlany domu?

Zamawiając gotowy projekt domu w Prestige House, otrzymujesz 4 egzemplarze projektu pełnobranżowego. Każdy egzemplarz składa się z projektu architektonicznego, konstrukcyjnego oraz projektów instalacji.
Co zawiera projekt domu

Sekcja architektoniczna i konstrukcyjna

Posiada wspólny opis techniczny, który mówi o rozwiązaniach funkcjonalnych obiektu z połączeniem jego powierzchni i kubatury, oraz o proponowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, materiałowych i wykończeniowych
1

Projekt architektoniczno-budowlany:

 • Przekroje – pokazują wszystkie elementy budynku po przecięciu go wzdłuż bądź w poprzek od dachu do fundamentów tj. warstwy podłogi, stropów oraz dachu,
 • Rzut dachu i więźby dachowej – przedstawia jego kształt, wymiary, kąt nachylenia połaci, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, świetlików i rur spustowych, prezentuje rozmieszczenie kominów i informuje o systemie odwodnienia: rozmieszczeniu i kształtach rynien
 • Rzuty poziome parteru i kolejnych kondygnacji (poddasze lub piętro) – prezentuje rozmieszczenie pomieszczeń a także ich wymiary, rozmieszczenie ścian, umiejscowienie otworów stolarki drzwiowej, okiennej oraz urządzeń kuchennych i sanitarnych,
 • Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej – wykazy okien i drzwi zawartych w projekcie i metoda ich otwierania,
 • Elewacje budynku wraz z dokładnym opisem i kolorystyką użytych materiałów – pokazują dokładny projekt domu od frontu, z tyłu oraz z boków,
 • Zestawienie elementów więźby dachowej– pokazuje układ elementów konstrukcyjnych dachu a także ich przekroje, zestawienie elementów więźby dachowej
2

Projekt techniczny:

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

Projekt konstrukcji – szczegółowy opis wraz z częścią rysunkową

Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych i gazowych – szczegółowy opis wraz z częścią rysunkową

Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych – szczegółowy opis wraz z częścią rysunkową.

Sekcja instalacji

Zawiera rysunki z rozmieszczeniem elementów instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej opis zastosowanych rozwiązań.
3

Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych i gazowych

 • Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania wraz z obliczeniami
 • Charakterystyka energetyczna budynku
 • Analiza porównawcza dla alternatywnego systemu ogrzewania
 • Opis techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji gazowej
 • Dokumentacja rysunkowa – instalacje sanitarne i gazowe
4

Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych

 • Opis techniczny instalacji elektrycznych
 • Dokumentacja rysunkowa – instalacje elektryczne
 • Rzuty kondygnacji – rozmieszczenie instalacji elektrycznej
 • Schemat tablicy bezpiecznikowej
 • Instalacja odgromowa
prestige house solidna konstrukcja

Do projektu można zakupić opracowania:

 • Szczegółowy kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót (200 zł brutto). Dokument w wersji elektronicznej wysyłany e-mailem (lub na płycie CD przy zamówieniu razem z projektem)
 • Projekt ogrzewania pompą ciepła obejmuje opis systemu, rysunki techniczne oraz schemat instalacji (wymaga zmian na etapie adaptacji).
 • Projekt instalacji solarnej jest projektem alternatywnym w stosunku do projektu gotowego. A więc jego zastosowanie może wymagać zmian w projekcie na etapie adaptacji.
 • Opracowanie kominka z płaszczem wodnym jest projektem alternatywnym w stosunku do projektu podstawowego, a więc jego zastosowanie może wymagać zmian w projekcie na etapie adaptacji
 • Projekt kotłowni na paliwo stałe obejmuje rysunki techniczne z rozplanowaniem kotłowni oraz opis systemu
 • Projekt rozszerzonej instalacji ogrzewania podłogowegoDla tych Inwestorów, którzy chcą rozszerzyć instalację ogrzewania podłogowego występującą w projekcie gotowym. Ogrzewaniem podłogowym objęte zostaną sypialnie, gabinet, ew. pomieszczenie rekreacyjne.
 • Projekt wentylacji grawitacyjnej – W większości przypadków projekty domów energooszczędnych HomeKONCEPT są standardowo wyposażone w wentylację mechaniczną z rekuperacją (odzyskiem ciepła), niektóre jednak posiadają tradycyjną wentylację grawitacyjną.  Zawierają proponowane rozmieszczenie kominów wentylacyjnych oraz opis koniecznych zmian, które należy wprowadzić do projektu na etapie adaptacji. Na etapie zakupu projektu prosimy o kontakt, aby doprecyzować typ wentylacji jaki Państwa interesuje.

 • Projekt szamba musi być uwzględniony w zagospodarowaniu działki na etapie adaptacji projektu, tak aby uzyskać stosowne pozwolenie na jego budowę i późniejsze korzystanie
 • Gotowy projekt ogrodu obejmuje:  strefę frontową (np. aranżację podjazdów i głównego wejścia do domu, lokalizację furtki i bramy oraz przęseł ogrodzeniowych), strefę rekreacyjną i użytkową (np. aranżację tarasu w ogrodzie), ciągi komunikacyjne (np. ścieżki, opaski, chodniki), zagospodarowanie wokół bryły domu i wzdłuż granic działki.
 • Baner reklamowy z wizualizacją budowanego domu
ph hand 1

Do projektu domów dodajemy bezpłatnie:

 • Darmową dostawę – wyślemy projekt na nasz koszt!
 • Dziennik budowy – Prawo budowlane nakazuje jego prowadzenie.
 • Bon o wartości 1000 zł na zakupy elementów wyposażenia wnętrz.
 • Zgodę na standardowe zmiany w projekcie
 • Tablicę informacyjną na budowę – Tablicę informacyjną należy umieścić na każdej budowie podlegającej obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
 • Projekt w PDF – Wraz z zakupem projektu możemy dostarczyć część architektoniczną projektu oraz rzut fundamentów w formacie PDF.
 • Elegancki segregator do przechowywania dokumentacji projektowej
 • Katalog z projektami domów dla Twoich bliskich
 • Katalog produktów TermoOrganika
 • Katalogi firm partnerskich z materiałami najwyższej klasy.
Gratisy do projektów

DLACZEGO 6 EGZEMPLARZY PROJEKTU?

Zamawiając projekty domów na stronie naszej firmy otrzymujecie państwo Projekt podzielony na dwie osobne części, dostępny w trzech egzemplarzach każdy. Czyli łącznie 6 projektów. Dlaczego aż tyle?
czemu 4 egzemplarze projektu domu?

Projekt budowlany sporządza się w 2 częściach każda po 3 egzemplarze.  Każdy z nich pełni rolę oryginalnego dokumentu, przeznaczonego dla różnych podmiotów. Wszystkie 3 egzemplarze muszą zawierać identyczną zawartość.

Gotowy projekt trzeba poddać adaptacji aby przystosować go do warunków miejscowego planu zagospodarowania lub, w przypadku jego braku, do uzyskanych warunków zabudowy. Tak przygotowany gotowy projekt domu jednorodzinnego można uznać za projekt budowlany, wymagany przez Prawo Budowlane i składany w formie załącznika do wniosku o pozwolenie na budowę.

Uprzednio przygotowaną dokumentacje techniczną w 3 jednobrzmiące egzemplarzach, oznaczonych kolejno numerami 1, 2, 3 składamy do urzędu.

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu projektu zostaje wydane pozwolenie na budowę, wówczas jeden egzemplarz projektu zatrzymuje organ wydający decyzję, jeden trafia do właściwego organu nadzoru budowlanego, a dwa egzemplarze zwracane są inwestorowi.

Pamiętaj, aby każdy egzemplarz projektu miał na tytułowej stronie datę opracowanie, imię i nazwisko projektanta wraz z określeniem zakresu jego opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, oraz jego podpis.

Uwaga! Projektantem projektu budowlanego jest osoba z uprawnieniami, która dokonywała adaptacji gotowego projektu. W świetle prawa architekt adaptujący przejmuje wszelkie prawa i obowiązki projektanta, jako uczestnika procesu budowlanego. Odpowiada za wszystkie rozwiązania zawarte w projekcie.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!